آخرین اخبار

مرکز آموزش‌های آزاد و الکترونیک دانشگاه بوعلی‌سینا در نظر دارد یک دوره زبان انگلیسی (گرامر، خواندن و درک مطلب، مهارت صحبت کردن و ارائه کنفرانسی) با عنوان «دوره بسندگی زبان انگلیسی دانشجویان دکتری»...

شنبه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۲

رویداد ها

دستاوردها

نمایشگر دسته ای مطالب